Вільне життя

ТДМУ: конкурс зі вступу до очної аспірантури

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України» оголошує конкурс зі вступу до очної аспірантури (за рахунок коштів державного бюджету) за наступними спеціальностями:

 1. Галузі знань 22 Охорона здоров’я:
 • 221 Стоматологія;
 • 222 Медицина;
 • 226 Фармація.

Форма навчання: денна, вечірня.

 1. Галузі знань 09 Біологія:

– 091 Біологія.

Форма навчання: вечірня.

Проводиться також прийом документів на вступ до очної та заочної аспірантури (за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб) за цими ж спеціальностями.

Особи, що вступають до аспірантури, на ім’я ректора університету подають:

 1. 1. Заяву в паперовій формі з вказанням спеціальності та форми навчання (подається особисто).
 2. 2. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у (або за іншою формою з аналогічним змістом).
 3. 3. Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування)і додаток до нього.
 4. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України „Про громадянство України”).
 5. Особовий листок з обліку кадрів (якщо вступник працює, то листок оформлюється за основним місцем роботи і засвідчується у відділі кадрів; якщо вступник не працює, то оформлюється у відділі кадрів ТДМУ).
 6. Копію трудової книжки (за наявності).
 7. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).
 8. Сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).
 9. Науковий текст обсягом 20-25 стор. (доповідь, реферат, дослідницька пропозиція, проект) з обраної вступником спеціальності.
 10. Список опублікованих наукових праць у фахових виданнях, виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз, винаходів               (за наявності), завірений в установленому порядку, їх відтиски.
 11. Диплом переможця та призера Міжнародної (Всеукраїнської) студентської олімпіади з фаху, диплом переможця та призера конкурсу студентських наукових робіт з фаху, диплом переможця університетської олімпіади з іноземної мови, який підтверджує рівні В2 – С2 (за наявності).
 12. Документи, які засвідчують участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях (тези, сертифікати про участь) за період не більше трьох років до моменту вступу (за наявності).
 13. Рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності).
 14. Рекомендаційний лист(и) (зокрема, від потенційного роботодавця та/або вченого, зацікавленого у науковій співпраці з вступником у разі його вступу до аспірантури ТДМУ).
 15. Копію довідки про надання ідентифікаційного номера.
 16. Чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Під час подання заяви у паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України “Про громадянство України”);

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень магістра (спеціаліста медичного, фармацевтичного спрямування), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Термін подання документів: з 01 серпня по 15 серпня  2017 року.

Прийом документів здійснюватиметься за адресою: м. Тернопіль, Майдан Волі, 1, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України», науковий відділ,  щодня, окрім суботи та неділі, з 9ºº до 17ºº. Тел. (0352) 52 45 54.

Фото Віри ПЕРУН

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Підписка на новини