Вільне життя

Про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру

Про внесення змін до Положення про порядок надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Тернопільської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру.

Наказ Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області
від
21 вересня2017року № 150/44

 Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області

25 вересня 2017 року за № 101/912

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 04 січня 1998 року № 3/5 «Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за № 55/2495 (із змінами), з метою приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства.

НАКАЗУЮ:

 1. Внести зміни до Положення про порядок надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Тернопільської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, затвердженого наказом Головного управління юстиції у Тернопільській області від 18 лютого 2011 року №70-од, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Тернопільській області 18 лютого 2011 року за № 2/682, виклавши його в новій редакції, що додається.
 2. Відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992року № 493«Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).
 3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Вовк Т.В.

Т.В. Вовк, в.о. начальника управління. 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Тернопільської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру

I. Загальні положення

 1. Це Положення розроблено у відповідності до вимог статті 59 Конституції України, статей 2, 13 Бюджетного кодексу України, статті 19 Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 року № 702 «Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри» (із змінами), постанови Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528 (із змінами), наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 «Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами), наказу Міністерства юстиції України від 04 січня 1998 року № 3/5 «Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 1998 року за № 55/2495 (із змінами).
 1. Надання державними нотаріусами державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву Тернопільської області (у тексті – державні нотаріуси) додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями (у тексті – правова допомога), а також послуг технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами з технічного виготовлення документів і не має на меті отримання прибутку.
 1. Надання державними нотаріусами правової допомоги та послуг технічного характеру спрямоване на реалізацію конституційного права кожного на юридичну допомогу з метою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів.
 1. Кошти, отримані від надання правової допомоги та послуг технічного характеру, спрямовуються до Державного бюджету України на підставі частини 2 статті 19 Закону України «Про нотаріат».

IІ. Умови надання правової допомоги та послуг технічного характеру

 1. Правова допомога надається шляхом роз’яснень з питань чинного законодавства, консультацій правового характеру, усних та письмових довідок із законодавства, складання заяв, проектів правочинів та інших документів, а також надання консультацій та послуг з нарахування доходів (прибутків) при посвідченні договорів відчуження нерухомого та рухомого майна.
 1. Перед наданням правової допомоги та послуг технічного характеру державний нотаріус зобов’язаний дати роз’яснення щодо умов їх оплати.
 1. Плата за надання правової допомоги та послуг технічного характеру справляється відповідно до тарифів, встановлених Головним управлінням юстиції у Тернопільській області, і здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства у встановленому чинним законодавством порядку.
 1. Державний нотаріус не може примушувати громадянина до отримання правової допомоги та послуг технічного характеру, якщо той стверджує, що він їх не потребує, розуміється в законодавстві і може сам підготувати проект документа або вже отримав консультацію у іншого нотаріуса, чи має намір звернутися за юридичною допомогою до адвоката.
 1. Відповідальність за належну організацію надання правової допомоги та послуг технічного характеру несуть персонально завідувачі державними нотаріальними конторами, завідувач державним нотаріальним архівом.

 III. Порядок використання коштів, отриманих за надання правової допомоги та послуг технічного характеру

 1. Облік надходжень від надання правової допомоги та послуг технічного характеру та їх витрат здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області по кожній державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву.
 1. Використання коштів від надання правової допомоги та послуг технічного характеру погоджується із начальником відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.
 1. Плата за надання державними нотаріусами правової допомоги та послуг технічного характеру спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.
 1. Уся плата за надання державними нотаріусами правової допомоги та послуг технічного характеру використовується на:

покриття витрат, пов’язаних з організацією надання правової допомоги та послуг технічного характеру, у тому числі на оплату праці додатково залучених працівників. Ці кошти також можуть бути використані на покриття витрат, пов’язаних з утриманням державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, у разі незабезпечення в повному обсязі цих витрат за рахунок коштів загального фонду державного бюджету;

щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, державних нотаріусів в розмірі не менше 30 % (у разі виконання обов’язків інших державних нотаріальних контор – в розмірі не менше 50 %) від суми наданих завідувачами державних нотаріальних контор та державного нотаріального архіву, державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру.

 1. Преміювання штатних працівників державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву, які беруть участь у наданні додаткових послуг технічного характеру, проводиться на підставі подання начальника відділу з питань нотаріату головного територіального управління юстиції.
 1. Використання коштів на фінансування та розвиток системи нотаріальних органів здійснюється відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку.
 1. Державним нотаріусам, які надають правову допомогу та послуги технічного характеру премія не виплачуються за період перебування у відпустці та за період тимчасової непрацездатності.
 1. У разі притягнення державного нотаріуса, який надає правову допомогу та послуги технічного характеру до дисциплінарної відповідальності заходи заохочення до нього не застосовуються, премія не виплачується. 

IV. Ведення обліку та звітності

 1. Плата за надання правової допомоги та послуг технічного характеру здійснюється шляхом безготівкового перерахунку на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства у встановленому чинним законодавством порядку.
 1. Не допускається одержання державним нотаріусом плати за надання правової допомоги та послуг технічного характеру готівкою.
 1. Правова допомога та послуги технічного характеру надаються державним нотаріусом після пред’явлення квитанції про їх оплату.
 1. Квитанція про оплату правової допомоги та послуг технічного характеру повинна містити прізвище, ініціали особи, якій надаються послуги, повне найменування державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, призначення платежу, кількості та вартості послуги згідно з тарифами, встановленими Головним управлінням юстиції у Тернопільській області.
 1. Для обліку, фінансової звітності і контролю за коштами, що надходять за надану правову допомогу та послуги технічного характеру в державних нотаріальних конторах, державному нотаріальному архіві ведеться Журнал обліку коштів, отриманих за надання правової допомоги та послуг технічного характеру за формою, згідно додатку 1, який прошивається, нумерується та скріплюється печаткою Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.
 1. Після оплати послуг за надання правової допомоги та послуг технічного характеру квитанція надається особою до державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, дані якої заносяться державним нотаріусом до Журналу обліку коштів, отриманих за надання правової допомоги та послуг технічного характеру.
 1. Квитанції (копії) про сплату коштів повинні залишатися в справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, бути підшиті у папці в хронологічному порядку, відповідно до порядкових номерів цих квитанцій.
 1. Завідувачі державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву на підставі отриманих від державних нотаріусів відомостей готують та подають щомісяця, не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним, перший примірник фінансового звіту державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву за поточний місяць за формою, згідно додатку 2, до Управління фінансового та матеріально-технічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, другий – до відділу з питань нотаріату Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області.
 1. Відповідальність за належну організацію надання правової допомоги та послуг технічного характеру, за правильність ведення Журналу обліку коштів, отриманих за надання правової допомоги та послуг технічного характеру, обліку банківських квитанцій, фінансового звіту, несе завідувач державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву.
 1. У разі ненадання особі державним нотаріусом з будь-яких причин правової допомоги та послуг технічного характеру, сплачені кошти підлягають поверненню Головним територіальним управлінням юстиції у Тернопільській області цій особі на підставі її письмової заяви про повернення коштів з обов’язковою вказівкою у ній реквізитів розрахункового рахунку, відкритого у банківській установі для перерахунку коштів.
 1. У заяві також зазначається:

для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання, назва документа, за яким установлено особу, серія, номер, дата його видачі, назва установи, яка видала документ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП). Якщо особа через свої релігійні або інші переконання у встановленому законом порядку відмовилась від присвоєння РНОКПП, до заяви долучається копія сторінки паспорта з відміткою про наявність у такої особи права здійснювати будь-які платежі без РНОКПП;

для юридичних осіб: повне найменування за документом, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи, її місцезнаходження, індивідуальний податковий номер за Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, прізвище, ім’я та по батькові представника, місце його проживання, посада, реквізити документів, що підтверджують його повноваження.

 1. На такій заяві державний нотаріус робить відмітку про те, що правова допомога та послуги технічного характеру не надавались і скріплює її своїм підписом. До заяви долучається оригінал квитанції банківської установи про сплату коштів за надання правової допомоги та послуг технічного характеру.
 1. Облік надходження та використання коштів за надання правової допомоги та послуг технічного характеру ведеться Управлінням фінансового та матеріально-технічного забезпечення Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області на підставі виписок із реєстраційних рахунків, отриманих від Головного управління державної казначейської служби України у Тернопільській області. Сплата податків і обов’язкових платежів до бюджету здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

V. Пільги по оплаті за надання правової допомоги та послуг технічного характеру

 1. Від сплати за надання правової допомоги та послуг технічного характеру звільняються:

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II груп;

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

малолітні та неповнолітні діти при видачі їм свідоцтва про право на спадщину;

громадяни – за надання їм правової допомоги, необхідної для призначення та одержання державних допомог та пенсій;

фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі – за надання їм правової допомоги при посвідченні договорів іпотеки;

учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

громадяни, що відносяться до категорій осіб, зазначених в абзацах 2, 3, 4, 5  цього пункту та пенсіонери за віком, при видачі свідоцтв про право на спадщину на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах;

громадяни при посвідченні договорів оренди земельних ділянок відповідно до Закону України «Про оренду землі» та земельних часток (паїв) відповідно до Указу Президента України від 03.12.1999 № 1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»;

особи, постраждалі внаслідок стихійного лиха.

 1. Особи, вказані у пункті 1 розділу V цього Положення, які бажають отримати правову допомогу та послуги технічного характеру повинні пред’явити державному нотаріусу підтверджуючий документ, який дає право на звільнення від оплати вищевказаних послуг.

Н.М. Марщівська, начальник відділу з питань нотаріату.


Додаток 1

до Положення про порядок надання державними нотаріусами
державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву
Тернопільської області додаткових послуг правового характеру,
які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями,
а також послуг технічного характеру (пункт 5 розділу IV)

 

Додаток 2

до Положення про порядок надання державними нотаріусами
державних нотаріальних контор, державного нотаріального архіву
Тернопільської області додаткових послуг правового характеру,
які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями,
а також послуг технічного характеру (пункт 8 розділу IV)

Управління фінансового та матеріального-технічного забезпечення,
Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області

Відділ з питань нотаріату Головного територіального
управління юстиції у Тернопільській області

_____________ державної нотаріальної контори,
державного нотаріального архіву Тернопільської області

Loading...

Про автора

Всеукраїнська незалежна громадсько-політична газета

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Підписка на новини