Вільне життя

До уваги платників

Тернопільська ОДПІ повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року за номером 511 внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Звітність за новими формами подаватиметься платниками єдиного внеску, починаючи з першого вересня цього року. 

Цей порядок визначає процедуру, форму, строки подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Державної фіскальної служби України, яка є центральним органом виконавчої влади, покликаним, зокрема, реалізувати державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державну політику в сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску її територіальних органів.

Правила формування і подання звіту не змінилися. Він подається страхувальником або його відповідальною особою за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску. Звіт страхувальником має подаватися в повному обсязі. Коли ж він складений з порушенням вимог порядку, в тому числі без обов’язкових реквізитів, чи поданий без необхідних таблиць, то не вважається звітом, а таким, що не подавався.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення строків подання звітності, визначених порядком, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.

Якщо юридичні або фізичні особи — підприємці не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт за найманих працівників до органів доходів і зборів ними не подається.

Фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства зобов’язані подавати самі за себе звіт незалежно від того, чи ведуть вони підприємницьку діяльність. Окрім підприємців, які отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю чи досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

У разі самостійного визначення бази нарахування єдиного внеску фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему, члени фермерських господарств, які отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, формують та подають до органів доходів і зборів звіт самі за себе один раз на рік у терміни, визначені порядком.

Для членів фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, звітними періодами є календарні місяці, які формуються та відображаються в річній звітності, що подається до першого травня за результатами фінансового року. Відповідальним за правильність та достовірність заповнення звіту є страхувальник.

У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, зобов’язані подати самі за себе звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період із дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі прийняття рішення про ліквідацію, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», зобов’язані подати самі за себе звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до органу доходів і зборів:

— фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, — протягом тридцяти календарних днів із дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності;

— особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, — протягом тридцяти календарних днів із дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Розглянемо зміни у додатках до порядку.

Додаток 1 до порядку «Довідник категорій страхувальників, які сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено новою категорією страхувальника — 245 «Члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах».

Додаток 2 до порядку «Таблиця відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» доповнено сімнадцятьма новими кодами категорій застрахованих осіб.

У додаток 3 до порядку «Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» внесено уточнення.

Таблицю 1 додатку 4 доповнено новими рядками:

— рядком 3.2.1, де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю, в розмірі 22 відсотків;

— рядком 3.3.1, де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами і організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю. Зокрема товариствами УТОГ та УТОС, в розмірі 22 відсотки;

— рядком 3.4.1, де зазначається сума нарахованого єдиного внеску на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю (за умов, визначених частиною 14 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»), працюючим особам з інвалідністю, в розмірі 22 відсотків.

Ці рядки умовно відображають суму ЄСВ за звичайною ставкою на зарплату осіб з інвалідністю. Рядки 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 заповняються довідково і не впливають на загальні суми третього рядка таблиці 1.

Податковий номер або серію та номер паспорта замінено на реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта за формою БКNN[ХХХХХХ/ПХХХХХХХХХ застрахованої особи.

Суттєві зміни було внесено до таблиці 5 додатку 4 до порядку. Ця таблиця призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб. Таблиця 5 додатку 4 до Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

— було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань) із застрахованою особою;

— було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

— особу було переведено на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника;

— особа вперше заступила на військову службу або завершила проходження військової служби (із виключенням зі списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо)) у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби;

— особі надано відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами (у тому числі особам із числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу);

— особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку.

Змінено назву реквізиту 11 «Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток», де зазначають початок і закінчення таких відносин. Для військової служби зазначають дату, коли особа вперше заступила на військову службу, або дату, коли вона закінчила проходження військової служби, у порядку, встановленому положенням про проходження військової служби.

Таблицю 5 доповнено новими реквізитами:

— колонкою 12 — «Професійна назва роботи»;

— колонкою 13 — «Код ЗКППТР»;

— колонкою 14 — «Код класифікатора професій»;

— колонкою 15 — «Посада»;

— колонкою 16 — «Документ-підстава про початок, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток»;

— колонкою 19 — «Військове звання».

Код класифікатора професій, код загальносоюзного класифікатора професій, посад та тарифних розрядів (код ЗКППТР), професійна назва роботи вибираються з довідника, що відповідає національному класифікатору України «Класифікатор професій ДК 003:2010».

Назва посади відповідає запису у трудовій книжці.

Запис про переведення працівника на іншу посаду або роботу в того самого страхувальника вноситься до таблиці 5 у такому самому порядку, як і про прийняття на роботу. Записи про причини звільнення в таблиці 5 мають вноситися у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Наприклад, п. 4 ст. 40 КЗпП України.

У разі, якщо за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правових договорів), зміни посади, термінів проходження військової служби або надання відповідної відпустки, таблиця 5 додатку 4 Порядку не формується та не надається.

Таблицю 6 додатку 4 до порядку доповнено новим кодом типу нарахування — 14 — сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходу) за попередні періоди у зв’язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, пов’язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв’язку із сторнуванням).

Таблиці 7, 8, 9 додатку 4 до порядку не змінено.

Повністю змінено додаток 5 до Порядку: замість трьох таблиць — одна.

Фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів звіт згідно з додатком 5 до порядку.

Протягом року, в разі призначення пенсії, подається звіт із позначкою «призначення пенсії» за період до дати формування заяви на призначення пенсії. Причому тип форми «початкова» не зазначається.

Детальніше — в Центрі обслуговування платників за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1. Телефон для довідок — 43-46-10.

Фото відділу організації роботи Тернопільської ОДПІ

Loading...

Про автора

Богдан Дікальчук

46001
м.Тернопіль
вул.Гетьмана Сагайдачного,9,
+38 0352 235 461
Email: webmaster@vilne.org.ua

Підписка на новини