Термін видачі готівки під звіт

Термін видачі готівки під звіт

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. відповідно до пункту 19 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148, готівка під звіт або на відрядження видається суб’єктами господарювання підзвітним особам відповідно до законодавства України. 

Конкретніше готівка під звіт мають право видати:

1) на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини на строк не більше десяти робочих днів;

2) на закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів – на строк не більше тридцяти робочих днів від дня видачі готівки під звіт;

3) на всі інші виробничі (господарські) потреби — на строк не більше двох робочих днів, з урахуванням дня отримання готівки під звіт.

Підзвітна особа має право продовжити строк використання виданих під звіт коштів, якщо готівка одночасно видана як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції в населення та заготівлі вторинної сировини, у тому числі брухту чорних металів і брухту кольорових металів). Строк використання такої готівки продовжується до завершення строку відрядження.

Видача підзвітній особі готівки під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.

Фото сектору комунікацій ДФС у Тернопільській області