Що необхідно відображати

Що необхідно відображати

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. В графі 3 «Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації/Самостійно визначена сума доходу/Частка розподіленого доходу» таблиці 1 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма №Д5 річна), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року за номером 435, відображаються:

— фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

— фізичними особами — підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування, — самостійно визначена сума доходу. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць;

— членами фермерського господарства — частка розподіленого доходу, отриманого такими платниками від чистого прибутку фермерського господарства в звітному році, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. У рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного розподіленого доходу на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області