Звітуйтеся вчасно

Звітуйтеся вчасно

Відповідно до першого абзацу пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Підпунктом 46.1 статті 46 Кодексу встановлено, що податкова декларація, розрахунок, звіт — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Кодексом) контролюючому органу в строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1233.

Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг за формою згідно з додатком до порядку.

Згідно з пунктом 3 порядку звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. В разі, коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Враховуючи те, що звіт прирівнюється до податкової декларації в розумінні пункту 46.1 статті 46 Податкового кодексу, то в разі, якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області