ПДВ — у вартості товарів чи послуг

ПДВ — у вартості товарів чи послуг

Згідно з пунктом 1.1 статті 1 Податкового кодексу України відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Статтею 9 передбачено, що податок на додану вартість є загальнодержавним податком та, відповідно до статті 8, є обов’язковим до сплати на всій території України. ПДВ є основним джерелом формування дохідної частини державного бюджету і, як загальнодержавний податок, спрямовується на забезпечення вирішення завдань соціально-економічного розвитку України, фінансування бюджетної сфери, підвищення життєвого рівня населення, в тому числі здійснення соціальних виплат малозабезпеченим верствам населення.

Окрім того, ПДВ є податком на споживання і сплачувати його повинні всі споживачі товарів і послуг незалежно від категорії (фізичні чи юридичні особи), соціального стану та рівня доходу споживача. ПДВ не має індивідуального характеру (як, наприклад, податок на доходи фізичних осіб) і не може бути ідентифікованим для кожного покупця окремо.

Платники — суб’єкти господарювання, здійснюючи продаж товарів/послуг, зобов’язані утримувати в споживачів таких товарів/послуг ПДВ у складі їх вартості та вносити суму податку до бюджету. А покупці, які придбали товари або скористалися послугами (незалежно від того, чи вони є суб’єктами підприємницької діяльності, чи ні), здійснюють компенсацію вартості таких товарів/послуг продавцям за цінами разом із ПДВ.

У зазначеному порядку громадяни сплачують ПДВ при купівлі продуктів харчування, одягу, в складі вартості комунальних послуг, електроенергії, послуг телефонного зв’язку тощо.

Тобто, виходячи з норм Податкового кодексу, платник податку, зареєстрований відповідно до вимог його розділу V, включає ПДВ до складу вартості товарів/послуг та сплачує його до бюджету, а покупець/споживач компенсує вартість таких товарів/послуг (у тому числі послуг із електропостачання) продавцю за цінами (з урахуванням податку) в момент їх придбання/споживання та незалежно від категорії покупців/споживачів.

При цьому покупець/споживач при придбанні/споживанні товарів/послуг самостійно не обраховує ПДВ та не сплачує його до бюджету.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області