Порядок підписання податкової звітності

Порядок підписання податкової звітності

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. В зв’язку з набранням чинності Законом України від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» втратив чинність Закон України від 22 травня 2003 року за номером 852-IV «Про електронний цифровий підпис».

До приведення законодавства у відповідність із Законом за номером 2155 закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що йому не суперечать.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону за номером 852 до набрання чинності Законом за номером 2155, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років із дня набрання чинності Законом за номером 2155.

Електронні дані з накладеним ЕЦП, який підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа, визнаються після набрання чинності Законом за номером 2155 електронними даними із створеним кваліфікованим електронним підписом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності Закону за номером 2155.

Подання електронних документів здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, на підставі Договору про визнання електронних документів шляхом надсилання заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів.

Пунктом 3 розділу ІІ згаданого порядку встановлено, що платник створює електронні документи в строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням надійного засобу електронного цифрового підпису, керуючись порядком, а також договором (окрім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами). Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на платника. Створення електронного документа завершується накладанням на нього ЕЦП підписувача (підписувачів), електронної печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді.

Для надання права підпису електронних документів (окрім заяви про приєднання до договору) іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган (визначений відповідно до пункту 5 розділу ІІІ порядку) шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до порядку (пункт 11 розділу ІІІ порядку).

Згідно з пунктом 12 розділу ІІІ порядку до повідомлення вноситься інформація про підписувача (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване повідомлення першими накладаються ЕЦП усіх осіб, включених до повідомлення, в порядку черговості їх внесення до повідомлення, після них — ЕЦП підписувача заяви про приєднання до договору (керівника) і останньою — електронна печатка (за наявності).

Відповідно до абзацу другого підпункту 48.5.1 пункту 48.1 статті 48 Податкового кодексу достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі в паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підпису чи печатки платника податку, тому, у разі тимчасової відсутності (відпустка, лікарняний) керівника або головного бухгалтера, подаються посилені сертифікати відкритих ключів (кваліфіковані сертифікати відкритих ключів) шляхом направлення повідомлення на всіх відповідальних осіб платника податків, які мають право відповідного підпису.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області