Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Погашення боргу банкрутів і платників, що перебувають у ліквідаційній процедурі»

Михайло МАНАСТИРСЬКИЙ: «Погашення боргу банкрутів і платників, що перебувають у ліквідаційній процедурі»

На черговій гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області з усіма охочими спілкувався начальник управління по роботі з податковим боргом Михайло Манастирський. Запропонована тема діалогу — погашення податкового боргу платників — банкрутів і платників, які перебувають в ліквідаційній процедурі.

— Які судові процедури застосовуються до боржника при банкрутстві?

— До боржника застосовуються такі судові процедури банкрутства:

— розпорядження майном боржника;

— мирова угода;

— санація (відновлення платоспроможності) боржника;

— ліквідація банкрута.

— Що таке санація під час провадження в справі про банкрутство?

— Санація — це система заходів, що здійснюються під час провадження в справі про банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

— Що включає мирова угода в справі про банкрутство?

— Під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і кредиторами стосовно відстрочки та (або) розстрочки, а також прощення (списання) кредиторами боргів боржника, яка оформляється угодою сторін. Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, невикористаних та своєчасно не повернутих коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

— Платника визнано банкрутом. Які подальші наслідки для боржника?

— Із дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури:

— підприємницька діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції при можливості її продажу;

— строк виконання всіх грошових зобов’язань банкрута та зобов’язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів), повернення коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності вважається таким, що настав;

— припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості банкрута;

— відомості про фінансове становище банкрута перестають бути конфіденційними чи становити комерційну таємницю;

— скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

— Як погашається податковий борг, якщо внаслідок ліквідації боржника, частина боргу залишається непогашеною в зв’язку з недостатністю майна?

— Якщо внаслідок ліквідації платника податків частина його податкового боргу залишається непогашеною в зв’язку з недостатністю майна, то така частина погашається за рахунок майна засновників або учасників такого підприємства, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків, у межах повної або додаткової відповідальності, а при ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи — за рахунок юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку, стосовно якого виник податковий борг такої філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу.

А при державній реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), погашення податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.

В інших випадках податковий борг, що залишається непогашеним після ліквідації платника податків, вважається безнадійним боргом і підлягає списанню в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області