Коли збиткові, ставте прочерк

Коли збиткові, ставте прочерк

Відповідно до пункту 177.2 статті 177 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи — підприємця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 цієї ж статті передбачено, що остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в річній податковій декларації про майновий стан і доходи, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фізичних осіб на підставі документального підтвердження факту його сплати.

Пунктом 3 розділу IV Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України другого жовтня 2015 року за номером 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177), визначено, що у графі 9 вказується сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується за такою формулою: графа 4 «Сума одержаного доходу» — графа 5 «Вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, реалізованих або використаних у виробництві продукції» — графа 6 «Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату» — графа 7 «Інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг» — графа 8 «Амортизаційні відрахування».

Тобто фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування у графі 9 «Сума чистого оподатковуваного доходу» розділу І додатка Ф2 до податкової декларації зазначає суму чистого оподатковуваного доходу. Однак, якщо за результатами господарської діяльності отримано збиток, то графа 9 розділу І додатка Ф2 до податкової декларації прокреслюється.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області