Руслан КРИСОВАТИЙ: «Завжди готові допомогти платникам податків»

Руслан КРИСОВАТИЙ: «Завжди готові допомогти платникам податків»

На черговій гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області з усіма охочими спілкувався начальник управління обслуговування платників Руслан Крисоватий. Ішлося про надання адміністративних послуг центрами обслуговування платників.

— За який час можна отримати довідку про відсутність заборгованості?

— Передусім зауважу, що довідку або відмову в її наданні готують за основним місцем обліку платника фахівці, уповноважені здійснювати заходи з погашення податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи. Строк видачі — протягом наступних п’яти робочих днів після дня отримання заяви. Зазначу також, що строк дії довідки — десять календарних днів із дати її формування. Про це, зрештою, в довідці зазначається.

— Чи може податкова відмовити в наданні довідки про відсутність заборгованості за наявності сум грошових зобов’язань, які оскаржують в судовому порядку?

— За наявності в платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, заборгованості з платежів платнику підготують лист із вмотивованою відмовою щодо надання такої довідки.

— Як здійснюється реєстрація РРО та взяття його на облік?

— Для реєстрації реєстратора розрахункових операцій суб’єкт господарювання або його представник подає до контролюючого органу лише заяву про реєстрацію за формою №1—РРО. Згадана заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою — підприємцем чи представником суб’єкта господарювання.

За відсутності підстав для відмови в реєстрації РРО посадова особа контролюючого органу не пізніше двох робочих днів із дня надходження реєстраційної заяви приймає рішення про можливість реєстрації РРО, формує та резервує в інформаційній системі ДПС фіскальний номер РРО та надсилає засобами електронного зв’язку до центру сервісного обслуговування інформацію у вигляді довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій (форма №2—РРО).

Протягом трьох днів із дати надсилання до центру сервісного обслуговування довідки про резервування фіскального номера суб’єкт господарювання повинен забезпечити переведення РРО у фіскальний режим роботи.

Після отримання належним чином оформлених документів посадова особа контролюючого органу не пізніше наступного робочого дня проводить реєстрацію РРО шляхом внесення даних до інформаційної системи ДПС та надає (надсилає) суб’єкту господарювання реєстраційне посвідчення РРО (форма №3—РРО), що засвідчує реєстрацію в контролюючому органі.

— Податкова може самостійно скасувати реєстрацію касового апарату? Скажімо у випадку, коли завершився строк його експлуатації?

— Відповідно до порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), реєстрація РРО діє до дати її скасування. Подібне може трапитися й у випадку, коли закінчилися визначені законодавством строки експлуатації РРО.

Наголошу, що скасування реєстрації РРО проводиться контролюючим органом не пізніше двох робочих днів із дня настання терміну виведення його з експлуатації.

— Довідку про відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску можна отримати в електронному вигляді?

— Для її отримання платникові необхідно подати заяву в електронній формі. На адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету.

Довідку або відмову в електронній формі платник отримує в приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

— Як отримати інформацію про адміністративні послуги?

— Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання.

На субсайті територіальних органів ДПС у Тернопільській області офіційного порталу ДПС України можна знайти:

— інформацію про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;

— інформаційні картки адміністративних послуг;

— бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги.

Окрім мережі Інтернет, інформацію можна отримати в будь-якому центрі обслуговування платників, де на стендах “Адміністративні послуги” розміщується інформація про:

— інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються ГУ ДПС;

— зразки документів, що подаються для отримання адміністративних послуг;

— інформація про можливість безоплатного отримання бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги із зазначенням місць, в яких їх можна отримати, контактних даних посадових осіб, відповідальних за їх видачу;

— інформація про розрахункові рахунки для внесення плати за ліцензії на виробництво, право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами;

— інша похідна інформація.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області