Підстави припинення дії договору про визнання електронних документів

Підстави припинення дії договору про визнання електронних документів

Згідно з пунктом 14 розділу ІІІ Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, дія договору про визнання електронних документів та пов’язаних із ним повідомлень про надання інформації щодо електронного цифрового підпису припиняється за ініціативи підписувача заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів, поданої з дотриманням передбаченої пунктом 15 розділу ІІІ порядку процедури. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Або ж за наявності однієї з таких підстав:

— отримання інформації від акредитованого центру сертифікації ключів про завершення строку чинності (або скасування) посиленого сертифіката керівника;

— отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про зміну керівника;

— отримання інформації з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

— наявність в Реєстрі самозайнятих осіб інформації про зняття з обліку самозайнятої особи як платника податків в контролюючому органі;

— наявність у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків підписувача заяви про приєднання до договору (керівника) у зв’язку зі смертю.

Згаданим пунктом 15 також визначено, що заява про припинення дії договору про визнання електронних документів за формою згідно з додатком 3 до порядку подається до контролюючого органу (визначеного відповідно до пункту 5 розділу ІІІ порядку) безпосередньо підписувачем заяви про приєднання до договору (керівником) із пред’явленням документа, що посвідчує особу, або уповноваженим представником.

Якщо заява про припинення дії договору подається представником адресата, до неї долучається оригінал або належним чином оформлена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства (пункт 15).

Варто також зазначити, що, відповідно до пункту 16 розділу ІІІ порядку договір вважається припиненим у день настання однієї із озвучених подій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області