Термін для сплати донарахувань

Термін для сплати донарахувань

Згідно із підпунктом 39.5.4.1 підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України в разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», він має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові зобов’язання відповідно до:

— максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності);

— та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

Підпунктом 39.5.4.2 встановлено, що самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Сума податкового зобов’язання, розрахованого за результатами самостійного коригування, підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 Кодексу.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерством фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 зі змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 та за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 (під час проведення документальних перевірок)), зобов’язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Цей штраф не застосовується у разі подання уточнюючого розрахунку до декларації за попередній податковий (звітний) рік із метою здійснення самостійного коригування відповідно до статті 39 Кодексу в строк не пізніше першого жовтня року, наступного за звітним;

б) або відобразити суму недоплати в складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, в якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу в розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Тобто платник податків, який здійснює самостійне коригування ціни контрольованої операції відповідно до статті 39 Кодексу після спливу терміну подання декларації з податку на прибуток підприємств за попередній звітний податковий рік, повинен сплатити донараховану суму податкового зобов’язання до подання уточнюючого розрахунку.

При цьому платник податків має право подати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати без застосування штрафу, якщо такий уточнюючий розрахунок подається не пізніше першого жовтня року, наступного за звітним (пункт 50.1 статті 50 Кодексу).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області