Сумісність єдиного податку та надання провайдерських послуг

Сумісність єдиного податку та надання провайдерських послуг

Відповідно до статті 1 Закону України від 18 листопада 2003 року за номером 1280-IV «Про телекомунікації» зі змінами та доповненнями Інтернет — всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Провайдер телекомунікацій — суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року за номером 2755-VI зі змінами та доповненнями.

Фізична особа — підприємець самостійно обирає спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою (пункт 291.3 статті 291 Кодексу).

А пунктом 291.5 цієї статті визначено перелік видів діяльності, здійснення яких не дає права на застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Відповідно до пункт 15 Закону України від 20 вересня 2019 року за номером 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг» підпункт 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 викладено в новій редакції, яка набрала чинності з 20 жовтня 2019 року.

Тобто з 20 жовтня 2019 року не можуть бути платниками єдиного податку першої-третьої груп суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють таку діяльність:

— із надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності);

— із надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

— із надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного);

— із надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку;

— із надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Зважаючи на сказане, фізична особа — підприємець у разі надання провайдерських послуг доступу до мережі Інтернет має право бути платником єдиного податку за умови, що таким провайдером не надаються послуги, визначені підпунктом 8 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291.

Разом із тим підпунктом 5 пункту 298.3 статті 298 Кодексу визначено, що в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з Класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010.

Усі види економічної діяльності суб’єктів господарювання, які на вищих рівнях деталізації групуються в галузі, є об’єктами класифікації в КВЕД.

За методологічними засадами, принципами побудови та призначенням КВЕД — це статистична класифікація, гармонізована з міжнародною стандартною статистичною Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу (NACE) і є її аналогом.

Відповідно до наказу Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року за 457 (зі змінами), з першого січня 2012 року набула чинності нова редакція КВЕД (ДК 009:2010), розроблена на заміну ДК 009:2005, до переліку якої також включені коди видів економічної діяльності за новою класифікацією.

Разом з цим Державним комітетом статистики України наказом від 23 грудня 2011 року за номером 396 затверджено Методичні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності.

Отже, для встановлення, до якого виду відноситься обрана фізичною особою — підприємцем господарська діяльність та чи належить вона до видів діяльності, перелік яких наведено в пункті 291.5 статті 291 Кодексу, фізичній особі — підприємцю необхідно звернутися до Державної служби статистики України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області