Коли штрафу не уникнути

Коли штрафу не уникнути

Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено, що на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до пункту 201.16 цієї статті реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом міністрів України.

Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520.

При зупиненні реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН платник податку має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній/розрахунку коригування, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (пункт 4 згаданого порядку).

Згідно ж із пунктом 6 порядку письмові пояснення та копії документів, зазначених у пункті 5, платник податку має право подати до контрольного органу протягом 365-ти календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в податковій накладній/розрахунку коригування.

Якщо платником податку протягом 365-ти календарних днів не подано документів, зазначених у пункті 5 порядку, комісіями регіонального рівня відповідно до пункту 11 приймаються рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

При цьому згідно з пунктом 120 прим.1.1 статті 120 прим.1 ПКУ порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу у відповідних розмірах.

При зупиненні реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ штрафні санкції, передбачені пунктом 120 прим.1.2 статті 120 прим.1 ПКУ, не застосовуються на період зупинення такої реєстрації до прийняття відповідного рішення щодо відновлення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 ПКУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області