Спільно протидіяти корупції

Спільно протидіяти корупції

Одним із важливих напрямів сучасної стратегії розвитку України є прагнення до подолання корупції та мінімізації її суспільно-політичних наслідків. Досягнення успіху в цьому процесі є передумовою для демократичних перетворень у державі, зміцнення національної безпеки, зростання її економічного потенціалу, формування в суспільства довіри до влади, покращення добробуту громадян України.

Корупція — це багатоаспектне соціально-економічне, політичне, правове та морально-етичне явище, яке складається з цілого комплексу протиправних дій і неетичних вчинків та завдає істотної шкоди нормальному функціонуванню моральних та правових відносин у суспільстві й державі.

Це антисуспільне явище набуває сили, дозволяє в певній мірі визначати долю економіки, держави та суспільства в цілому і як наслідок — поступово перетворюється з ординарного злочину на соціальну хворобу, порушуючи при цьому законні права та інтереси громадян та вражає широке коло суспільних відносин, які існують у державі.

Подолання корупції в органах ДПС є одним із першочергових завдань українського суспільства, оскільки існуючі прояви корупції негативно впливають на рівень надходжень грошових коштів до державного бюджету, на ефективність діяльності фіскальних органів, їх рейтинг, взаємовідносини із платниками податків тощо.

Державна податкова служба України звертає особливу увагу на всі повідомлення щодо дій та поведінки її співробітників, несумісних із вимогами загальних правил поведінки державного службовця, як при виконанні службових обов’язків, так і в позаслужбовий час.

Попередньо вжиті організаційно-правові заходи певною мірою забезпечили попередження та протидію корупції в органах ДПС, що базуються на принципах системності та наступальності в боротьбі з корупцією, розподілі функцій і відповідальності суб’єктів на які покладені завдання із запобігання та протидії корупції.

Разом із тим ця діяльність потребує подальшого вдосконалення, забезпечення комплексного поєднання профілактичних, попереджувальних та правових заходів, спрямованих як на безумовне дотримання норм чинного антикорупційного законодавства, так і на усунення причин та умов, що створюють сприятливе підґрунтя для вчинення корупційних правопорушень у сфері службової діяльності. Крім того, очевидною є необхідність у зосередженні зусиль на вирішенні, у межах компетенції ДПС, питань цілеспрямованої нейтралізації соціальних та економічних чинників відомчої корупції.

Сектором із питань запобігання та виявлення корупції головного управління ДПС у Тернопільській області впродовж першого кварталу 2020 року отримано три повідомлення щодо причетності службових осіб структурних підрозділів ГУ ДПС в області до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, в тому числі: одне повідомлення надійшло від юридичних осіб, одне — від фізичних осіб (за виключенням працівників органів ДПС) та одне — від працівників органів ДПС.

Після розгляду повідомлень викладена інформація не знайшла свого підтвердження в двох випадках. Натомість одна інформація підтвердилася. Винних службових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а також матеріали перевірки направлено до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції для прийняття рішення відповідно до чинного законодавства.

Також підрозділом упродовж звітного періоду в 54-х випадках вжито заходи щодо запобігання та усунення конфлікту інтересів, з них: відповідно до статті 29 Закону України «Про запобігання корупції» (самостійно врегульовано конфлікт інтересів) — 53 та відповідно до статті 30 цього закону (усунення від виконання завдань, вчинення дій, прийняття рішень чи участі в його прийнятті) — один випадок.

Упродовж січня-березня 2020 року працівниками підрозділу вжито 86 організаційно-роз’яснювальних заходів, серед них: у колективах структурних підрозділів ГУ ДПС (ДФС) в області проведено навчальних заходів (лекції, семінарів) — 31, переважна частина з яких проведена на тематику декларування 2020 року. Також інформацію про роботу підрозділу упродовж першого кварталу 2020 року, а також про важливу інформацію, пов’язану з активізацією шахрайських дій стосовно СГД області з боку «телефонних шахраїв», інформативні оголошення щодо нового сервісу в Національному агентстві з питань запобігання корупції — багатоканальної «гарячої лінії», щодо законодавчих змін, які стосуються суб’єктів декларування з початку кампанії подання щорічних декларацій, а також щодо нових правил подання щорічних декларацій за 2019 рік, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) тощо широко висвітлено в ЗМІ.

У зв’язку з посиленням роботи з викорінення проявів корупційних та інших неправомірних дій із боку службових осіб ГУ ДПС у Тернопільській області просимо небайдужих громадян та суб’єктів господарської діяльності області повідомляти про такі факти:

— із використанням засобів поштового зв’язку, на адресу: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

— на електронну адресу сектору з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДФС у Тернопільській області tr.szk25@tax.gov.ua (крім звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації);

— під час особистого прийому громадян керівництвом та службовими особами ГУ (інформація про порядок запису на прийом, а також графік особистого прийому розміщуються на офіційному вебпорталі ДПС);

— у письмовому вигляді та/або засобами телефонного зв’язку (контактний телефон: (0352)43-46-19), де є змога подати таке повідомлення безпосередньо працівникам сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області