За нульовою ставкою

За нульовою ставкою

Відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 26 підрозділу 10 розділу XX ПКУ на період дії Закону України від 15 квітня 2014 року за номером 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 12 серпня 2014 року за номером 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

Пунктом 5.3 статті 5 останнього із згаданих Законів фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання) на території ВЕЗ «Крим», прирівнюється з метою оподаткування до нерезидента.

Фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання) на іншій території України, прирівнюється з метою оподаткування до резидента.

Відповідно ж до пункту 14.1 статті 14 цього Закону визначення правового статусу та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим здійснюються в порядку, визначеному Законом України від 20 жовтня 2014 року за номером 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Згідно з пунктом 1 статті 4 останнього Закону факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому відповідно до пункту 1 статті цього 5 Закону довідка засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у статті 1 Закону.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину майна, регулюється статтею 174 ПКУ, якою встановлено декілька ставок оподаткування, залежно від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та їх резидентського статусу.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (підпункт «а» підпункту 174.2.1 пункту 174.2 статті 174 ПКУ).

Відповідно ж до підпункту 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 ПКУ членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, в тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід із боку матері і з боку батька, онуки.

Разом із тим, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою) крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 ПКУ (підпункт 1.7 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Враховуючи сказане, якщо фізична особа (спадкоємець) має податкову адресу на іншій території України і за правовим статусом є внутрішньо переміщеною особою та одночасно є членом сім’ї спадкодавця — резидента першого або другого ступеня споріднення, то дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий такою особою, оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Також вказаний дохід звільняється від оподаткування військовим збором.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області