Доведеться звітуватися, навіть не отримавши доходів

Доведеться звітуватися, навіть не отримавши доходів

Згідно з першим абзацом пункту 49.2 статті 49 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (окрім податкового періоду для податкової звітності з податку на додану вартість, визначеного пунктом 202.1 статті 202 ПКУ) — другий абзац пункту 294.1 статті 294 ПКУ.

Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 статті 296 ПКУ (пункт 296.7).

Форма податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 із змінами та доповненнями.

У податковій декларації юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи відображають обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою (підпункт 296.5.4 пункту 296.5).

Визначення доходу здійснюється з метою оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування (пункт 292.14 статті 292 ПКУ).

При перевищенні протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 ПКУ у розмірі семи мільйонів гривень, суб’єкт господарювання зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому відбулося таке перевищення (підпункт 3 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 ПКУ).

Тобто щоквартальне відображення факту не перевищення встановленого обсягу доходу в податковій декларації є показником, який підлягає декларуванню суб’єктом господарювання як платником єдиного податку.

Таким чином, юридичні особи — платники єдиного податку третьої групи, в яких протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але у попередніх звітних періодах цього ж року було отримано та задекларовано дохід, то за поточний звітний період відповідно до пункту 296.7 статті 296 ПКУ платники мають знову задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області