Відображення прибутку в податковій декларації

Відображення прибутку в податковій декларації

При заповненні податкової декларації з податку на прибуток підприємств, платник податку — отримувач міжнародної технічної допомоги у рядках 01—04 відображає показники (результати) всіх видів діяльності, у тому числі пільгової. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Для визначення податку на прибуток від оподатковуваної діяльності (рядок 06 декларації) в загальному порядку від показника «Об’єкт оподаткування» (рядок 04) віднімається рядок 05 ПЗ декларації «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, —)» та у разі позитивного значення отриманий результат помножується на базову (основну) ставку податку на прибуток, встановлену пунктом 136.1 статті 136 Податкового кодексу України (ПКУ).

Зокрема, операції, пов’язані з отриманням пільг при використанні міжнародної технічної допомоги обліковуються згідно з правилами бухгалтерського обліку та підлягають відображенню в додатку ПЗ до рядка 05 ПЗ Декларації.

Додаток ПЗ заповнюється платником податку, який у звітному (податковому) періоді здійснював діяльність, прибуток від якої звільняється від оподаткування, та складається з двох таблиць:

— у таблиці 1 «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування», в якій здійснюється розрахунок неоподатковуваного прибутку/збитку, від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у розрізі кожної законодавчо визначеної підстави для застосування пільги;

— у таблиці 2 «Підстави для застосування пільги» зазначаються положення ПКУ, що є підставами для застосування кожної конкретної пільги окремо із зазначенням відповідного коду пільги згідно з довідником пільг, затвердженим ДПС.

У рядку 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, в тому числі:» таблиці 1 додатка ПЗ зазначається загальна сума прибутку (+) або збитку (—), отриманого від усіх видів діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, в тому числі при використанні міжнародної технічної допомоги.

Якщо платником податку здійснюється декілька видів діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, то в рядку 05 таблиці 1 додатка ПЗ відображається сумарне значення рядків 05.1, 05.2 тощо таблиці 1 додатка ПЗ.

Якщо вид діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, один, то до рядка 05 таблиці 1 додатка ПЗ переноситься значення рядка 05.1 «на підставі «А» (рядок А1 + рядок А2 — рядок А3)» таблиці 1 додатка ПЗ.

Показник рядка 05.1 таблиці 1 додатка ПЗ визначається за загальним правилом шляхом коригування фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності (прибуток/збиток), отриманого від діяльності, яка здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги на пільгових умовах оподаткування (рядок А1), на збільшуючі та зменшуючі різниці, що виникають при здійсненні операцій за даним видом діяльності (рядки А2 та А3 відповідно), з одночасним відображенням таких різниць у додатку РІ до рядка 03 РІ декларації (у тому числі на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років згідно з підпунктом 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 розділу III ПКУ).

Показник рядка 05 таблиці 1 додатка ПЗ переноситься до рядка 05 ПЗ «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування (+, —)» декларації.

Водночас платник податку, який не сплачує податок на прибуток підприємств у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг, які відображаються у додатку ПП до декларації.

Сума пільги у зв’язку зі звільненням прибутку від оподаткування розраховується як добуток суми прибутку від кожного виду діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (рядки 05.1, 05.2 тощо таблиці 1 додатка ПЗ до декларації), та діючої базової (основної) ставки податку на прибуток.

Окрім того, в разі порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пункту 142.3 статті 142 ПКУ заповнюються рядки 35—37 декларації.

Що стосується визначення фінансового результату від здійснення діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування, у фінансовій звітності підприємства, то згідно з другою частиною статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Тому з питань відображення операцій, звільнених від оподаткування, у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності необхідно звертатися до Міністерства фінансів України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області