Розширено перелік витрат для підприємців на загальній системі оподаткування

Розширено перелік витрат для підприємців на загальній системі оподаткування

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни, зокрема, до статті 177 Податкового кодексу України (ПКУ) у частині оподаткування доходів фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування визначено пунктом 177.4 цієї статті.

Об’єктом оподаткування доходів згаданих ФОП є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої ФОП (пункт 177.2).

Підпунктом 177.4.3 пункту 177.4, до речі, визначено перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів ФОП від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування, зокрема, суми податків, зборів, пов’язаних із проведенням господарської діяльності такої ФОП (окрім податку на додану вартість ФОП, зареєстрованого як платник ПДВ, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб із доходу від господарської діяльності, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з об’єктів житлової нерухомості); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності ФОП, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, пов’язаних з господарською діяльністю ФОП.

Згаданим Законом підпункт 177.4.6 пункту 177.4 викладено в новій редакції, відповідно до якої ФОП на загальній системі оподаткування мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат.

При цьому амортизації підлягають:

— витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

— витрати на самостійне виготовлення основних засобів, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів (крім поточного ремонту).

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

— проведення поточного ремонту;

— ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

При цьому не підлягають амортизації такі основні засоби:

— земельні ділянки;

— об’єкти житлової нерухомості;

— легкові автомобілі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області