Не забувайте про строки фінансової звітності

Не забувайте про строки фінансової звітності

Відповідно до третього абзацу пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України (ПКУ) фінансова звітність або звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються відповідно до першого і другого абзаців пункту 46.2 статті 46 ПКУ, є додатком, зокрема, до податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та її невід’ємною частиною.

Третім абзацом пункту 49.4 статті 49 ПКУ визначено, що фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами першого і другого абзаців пункту 46.2 статті 46 ПКУ, подаються в електронній формі до контрольних органів платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.

Згідно з пунктом 48.3 статті 48 ПКУ податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема й інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною.

Податкова звітність, складена з порушенням норм статті 48 ПКУ, не вважається податковою декларацією, крім випадків, установлених пунктом 46.4 статті 46 ПКУ.

Формами декларації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897, та звіту, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року за номером 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року за номером 469), передбачено подання форм фінансової звітності як додатка ФЗ до декларації (звіту). При цьому в таблиці «Наявність додатків» та відповідно в таблицях «Наявність поданих до декларації додатків — форм фінансової звітності» та «Наявність поданих до звіту додатків — форм фінансової звітності» проставляється позначка «+».

Приймання фінансової звітності здійснюється за допомогою автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» (формати з першою літерою «S») або інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (формати з першою літерою «J»).

Контрольним органом контроль наявності поданих додатків форм фінансової звітності до декларації (звіту) здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих у центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період (періоди).

Згідно з першим абзацом пункту 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 лютого 2000 року за номером 419, проміжна фінансова звітність (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), крім консолідованої, подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2 (крім органів Державної казначейської служби України), не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку (пункт 2 згаданого порядку за номером 419).

Враховуючи те, що контроль наявності поданих форм фінансової звітності до декларації (звіту) здійснюється серед поданих раніше та зареєстрованих у центральній базі даних діючих форм фінансової звітності за відповідний звітний період (періоди), то декларація (звіт) вважається прийнятою, якщо фінансова звітність, як додаток до декларації (звіту), подана в електронному вигляді до органів ДПС раніше, ніж така декларація (звіт) із різницею в один день/місяць.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області