Кого омине річна звітність

Кого омине річна звітність

Згідно з пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу України (ПКУ) податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал (окрім податкового періоду для податкової звітності з податку на додану вартість, визначеного пунктом 202.1 статті 202 ПКУ).

Першим абзацом пункту 296.2 статті 296 ПКУ в редакції, що діяла до першого січня 2021 року, встановлено, що платники єдиного податку першої та другої груп подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку в строк, установлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 295.1 статті 295 ПКУ.

Платники єдиного податку третьої групи подають до контрольного органу податкову декларацію платника єдиного податку в строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду (перший абзац пункту 296.3 статті 296 ПКУ).

Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 296.5 і 296.6 статті 296 ПКУ (пункт 296.7 статті 296 ПКУ).

Із першого січня 2021 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 9 грудня 2020 року за номером 752 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», згідно з яким унесено зміни, зокрема, до форми податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578, в якій передбачено розділ VII «Визначення зобов’язань із сплати єдиного внеску за даними звітного (податкового) періоду» та додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», який додається до такої декларації.

Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця за оновленою формою, у редакції згаданого наказу за номером 752, подається за податкові звітні періоди 2021 року.

Відповідно до першого абзацу пункту 49.2 статті 49 ПКУ платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Перший абзац пункту 49.2 статті 49 ПКУ застосовується до всіх платників податків, у тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Таким чином, фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, не зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку — фізичної особи-підприємця.

При цьому платники єдиного податку третьої групи, в яких протягом звітного періоду відсутні доходи, що підлягають оподаткуванню єдиним податком, але в попередніх звітних періодах цього ж року було отримано та задекларовано дохід, то за поточний звітний період платники мають знову наростаючим підсумком задекларувати отриманий ними раніше дохід (без сплати єдиного податку).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області