Витяг із реєстру неприбуткових установ та організацій

Витяг із реєстру неприбуткових установ та організацій

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомило, що відбулися зміни в наданні витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій, внесені постановою Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року за номером 1270 «Про внесення змін до Порядку ведення реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру». Постанова набрала чинності з 19 грудня минулого року.

Документом, зокрема, внесено зміни до пункту 121 порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до реєстру та виключення з реєстру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440 зі змінами та доповненнями, визначено форму витягу з реєстру та повідомлення про відсутність відомостей про платника в реєстрі.

Відповідно неприбуткова організація може звернутися до контрольного органу із запитом про отримання витягу з реєстру.

Запит про отримання витягу з реєстру подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контрольному органу за основним місцем обліку неприбуткової організації за формою згідно з додатком 3 до згаданого порядку. Всі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у реєстрі.

Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контрольним органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контрольний орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання запиту, витяг із реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені пунктом 11 порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у реєстрі.

Витяг містить відомості з реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

Витяг із реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у реєстрі надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області