Податкову накладну та розрахунок коригування оновлять із першого березня

Податкову накладну та розрахунок коригування оновлять із першого березня

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від другого грудня 2020 року за номером 734 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України», який набирає чинності з першого березня 2021 року, запроваджуються окремі особливості складання податкової накладної/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної та їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Унесено зміни до форми податкової накладної (ПН) та розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної (РК), а також до порядку їх заповнення.

Зокрема, податкову накладну та РК доповнено новим реквізитом «код», в якому зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2 — Державний реєстр фізичних осіб — платників податків (ДРФО);

3 — реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контрольним органом (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ);

4 — серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовили від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган, і мають відмітку в паспорті).

При цьому рядок «код» у ПН або РК заповнюється виключно в разі заповнення рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН або РК.

Враховуючи зазначені зміни, з першого березня 2021 року в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно податкові накладні та РК, складені за новими формами. При цьому, ті податкові накладні і РК, які були складені до першого березня 2021 року, не прийматимуться до реєстрації в ЄРПН.

У разі, якщо, починаючи з першого березня 2021 року, виникнуть підстави для складання РК до ПН, складеної за формою, чинною до цієї дати, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, то такий РК необхідно скласти за новою формою (у редакції згаданого наказу. Водночас у рядку «код» такого РК має бути проставлено код ознаки «1», «2», «3», або «4», залежно від ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача).

Окрім цього, змінами передбачено, що починаючи з першого березня 2021 року, кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можуть бути зазначені в одній податковій накладній, не повинна перевищувати 99999 позицій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області