Єдиний рахунок: нюанси заповнення реквізитів

Єдиний рахунок: нюанси заповнення реквізитів

Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666 «Про затвердження Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» наберуть чинності з дня офіційного опублікування наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року за номером 847. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2020 року за номером 321.

Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів Казначейством на ім’я ДПС відкрито єдиний рахунок.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник повинен буде заповнювати розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого згаданим наказом за номером 666 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року за номером 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року №666», який знаходиться на державній реєстрації в Мін’юсті та набере чинності з дня його офіційного опублікування).

Платник, включений до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, повинен буде при зарахуванні коштів на єдиний рахунок керуватися вимогами розділу II цього порядку.

Платник під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документу на переказ коштів на єдиний рахунок матиме можливість визначати/не визначати одержувача платежу.

Реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа платником у разі визначення одержувача платежу, повинен буде заповнюватися з урахуванням вимог, визначених пунктом 1 розділу II порядку, таким чином:

— поле №1:

заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою, копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі. Значення поля має бути більше нуля;

— поле №2:

заповнюється розділовий знак «;»;

заповнюється податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) (має 8—10 знаків у символьному форматі)*;

— поле №3:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску (має 8 цифр)*;

— поле №4:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр)*;

— поле №5:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету/рахунку для зарахування єдиного внеску (має 29 знаків у символьному форматі)*;

— поле №6:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;

— поле №7:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється дата податкового повідомлення-рішення/рішення /вимоги/ та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата (формат — ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 01 січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків/єдиного внеску у разі сплати грошових зобов’язань/єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень /рішень/вимог/ та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №3—№6 не заповнюються;

— поле №8:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється номер податкового повідомлення-рішення/рішення /вимоги/ та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків/єдиного внеску у разі сплати грошових зобов’язань/єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень/рішень/ вимог та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №3—№6 не заповнюються;

— поле №9:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється код ознаки платежу*;

заповнюється виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки «5»*;

— поле №10:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється код ознаки платежу*;

заповнюється виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки «6»*;

— поле №11:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається;

— поле №12:

не заповнюється;

— поле №13:

не заповнюється;

— поле №14:

заповнюється розділовий знак «;»*;

заповнюється символьний знак «#»*;

Зазначення знака «#» є обов’язковим.

* У разі формування через ІТС «Електронний кабінет» розрахункового документа такі поля заповнюються автоматично.

Під час заповнення платником реквізиту «Призначення платежу» однією сумою без зазначення одержувача коштів, сума такого платежу включається ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35 прим.1.6 статті 35 прим.1, пункту 89.7 статті 89 та пункту 131.2 статті 131 Податкового кодексу України. При цьому поле №3—№14 не заповнюється.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області