Підстави для скасування податкових повідомлень-рішень

Підстави для скасування податкових повідомлень-рішень

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Податкові повідомлення-рішення з плати за землю, надіслані (вручені) фізичним особам, можуть бути скасовані (відкликані) на підставі їх письмової заяви, поданої до контрольного органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої із земельних ділянок, що знаходяться в її власності (якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок), для проведення звірки даних щодо:

— розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

— права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 281.4 та 281.5 статті 281 Податкового кодексу України;

— розміру ставки земельного податку;

— нарахованої суми плати за землю.

У разі виявлення розбіжностей між даними контрольних органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також у разі зміни розміру ставки плати за землю контрольний орган (контрольні органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого протягом календарного року контрольний орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після першого липня поточного року, контрольний орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Також, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

— контрольний орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення;

— контрольний орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань;

— рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контрольного органу;

— рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контрольного органу;

– рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контрольного органу.

Якщо, контрольний орган скасовує рішення, таке податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним із дня прийняття контрольним органом рішення про його скасування.

У випадках, якщо, контрольним органом або рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контрольного органу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним із дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання.

Також, у випадку, коли рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контрольного органу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області