Деталі коригування податкового розрахунку

Деталі коригування податкового розрахунку

Форма та порядок подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № за номером 4. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок проведення коригувань у розрахунку регламентовано розділом V згаданого порядку.

Коригування поданого і прийнятого розрахунків проводяться на підставі самостійно виявлених платником помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контрольним органом.

Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається розрахунок, який прийнятий контрольним органом та пройшов всі контролі, в тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контрольним органом наступного розрахунку за такий звітний (податковий) період.

На підставі такого розрахунку здійснюється коригування необхідних реквізитів та показників як у межах звітного (податкового) періоду, так і поза його межами.

Розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків, окрім тих, в яких проводиться коригування.

У разі необхідності проведення коригувань розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання подається розрахунок із типом «Звітний новий».

У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний новий» до закінчення строку його подання подається розрахунок з типом «Звітний новий».

Розрахунок з типом «Уточнюючий» подається після закінчення строку подання розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий». Уточнюючий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Порядок заповнення розрахунків «Звітного нового» та «Уточнюючого» (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску подаються на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами та сумами нарахованого єдиного внеску, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контрольними органами до платника податків.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у відповідній графі додатків указати «1» _ на виключення рядка.

Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у відповідній графі додатків указати «0» _ на введення рядка.

Заповнення «Уточнюючого» розрахунку при коригуванні сум єдиного внеску проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3, передбачених пунктом 1 розділу IV цього порядку, при цьому положення, зазначені в третьому, четвертому та п’ятому абзацах пункту 6 V розділу, для коригування сум єдиного внеску не застосовуються.

Поданими до закінчення граничного строку подання вважаються всі прийняті контрольним органом розрахунки з типом «Звітний» та «Звітний новий», тобто первинні дані та всі проведені коригування даних за такий звітний (податковий) період.

Для проведення коригувань платнику податків необхідно сформувати та подати розрахунок з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий», який має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01—05 та в рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, в яких буде проводитися коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 цього розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, в рядку 06 не вказуються та відповідно не подається.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області