Відповідальність за ненадання пояснень на письмовий запит податківців

Відповідальність за ненадання пояснень на письмовий запит податківців

Відповідно до першого-п’ятого абзаців пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України (ПКУ) контрольні органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контрольні органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такий запит підписується керівником (його заступником або уповноваженою особою) контрольного органу і повинен містити:

1) підстави для надіслання запиту відповідно до пункту 73.3 статті 73 ПКУ, із зазначенням інформації, яка це підтверджує;

2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати;

3) печатку контрольного органу.

Сімнадцятим-двадцятим абзацами пункту 73.3 статті 73 ПКУ зазначено, що запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано в порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

Платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контрольного органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено ПКУ).

При проведенні зустрічної звірки платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену в запиті контрольного органу, протягом десяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту. Документальне підтвердження цієї інформації на вимогу контрольного органу може бути надано в електронному або паперовому вигляді на вибір платника податків.

Якщо запит складено з порушенням вимог, визначених першим-п’ятим абзацами пункту 73.3 статті 73 ПКУ, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Главою 11 «Відповідальність» розділу ІІ ПКУ не встановлена відповідальність за ненадання платниками податків та іншими суб’єктами інформаційних відносин відповідних пояснень та документального підтвердження за письмовим запитом контрольного органу про подання інформації (крім документації з трансфертного ціноутворення).

Водночас ненадання платниками податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит контрольного органу в строки, встановлені ПКУ, є підставою для проведення документальної позапланової перевірки таким органом.

Зокрема, пунктом 78.1 статті 78 ПКУ передбачено, що документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав:

— отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків валютного, податкового та іншого не врегульованого ПКУ законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контрольного органу, в якому зазначаються порушення цим платником податків відповідно валютного, податкового та іншого не врегульованого ПКУ законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту;

— виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контрольного органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту;

— щодо платника податку подано скаргу:

про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування у разі ненадання таким платником податків протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання письмового запиту контрольного органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит;

про ненадання таким платником податків акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної у разі ненадання таким платником податків протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання письмового запиту контрольного органу, в якому зазначається інформація із скарги, пояснень та документального підтвердження на цей запит.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області