Внесення даних при зміні керівника чи особи, відповідальної за ведення бухгалтерського або податкового обліку нерезидента

Внесення даних при зміні керівника чи особи, відповідальної за ведення бухгалтерського або податкового обліку нерезидента

Відповідно до пункту 9.3 розділу ІХ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 платники податків — юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб зобов’язані подати відомості стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку юридичної особи, відокремлених підрозділів юридичної особи до контрольного органу у десятиденний строк із дня взяття на облік чи виникнення змін у облікових даних платників податків, шляхом подання, зокрема, заяви нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) за формою №1-ОПН із позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Під час подання заяви за формою №1-ОПН із позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» проставляються відповідні позначки «v» або «+» у комірках: «Іноземна компанія, організація» або «Відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації» або «Відокремлений підрозділ відповідає визначенню постійного представництва нерезидента» згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України» та у комірці, де вказується причина подання заяви за формою №1-ОПН: «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» і заповнюються тільки розділи I, III, IV, VII та/або VIII.

При цьому, в розділі VІІ «Керівник або представник» зазначаються дані, відповідно до документів, які додаються до заяви за формою №1-ОПН нерезидентами (іноземними компаніями, організаціями), про:

керівника — згідно з витягом із відповідного бізнес-реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, або представника — згідно з документом, яким підтверджуються повноваження представника, якщо таким документом представнику делегований повний обсяг прав та обов’язків керівника платника податків для всіх випадків, визначених Податковим кодексом України (реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)), контактні телефони.

У розділі VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» — зазначається РНОКПП або серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактні телефони.

Разом із тим, у разі відсутності у нерезидента або відокремленого підрозділу нерезидента посади бухгалтера у розділі VІІІ «Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заяви за формою №1-ОПН зазначаються відомості про керівника або представника, оскільки лише керівник несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Подати заяву за формою №1-ОПН з позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» можуть керівник, представник (із підтвердженням повноважень) або особа, відповідальна за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку нерезидента або його відокремленого підрозділу.

Враховуючи сказане, у разі зміни керівника та/або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку, нерезиденту або відокремленого підрозділу нерезидента необхідно подати до контрольного органу у десятиденний строк із дня виникнення змін у облікових даних платників податків, заяву за формою №1-ОПН із позначкою «Відомості про зміну керівника та/або особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку».

При зміні керівника нерезидента до заяви за формою №1-ОПН додається копія витягу з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії з даними про нового керівника.

Інших додаткових документів до заяви за формою №1-ОПН у разі зміни керівника та/або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку нерезидента подавати до контрольного органу не потрібно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області