Скасовано будь-які заборони на експорт природного газу

Скасовано будь-які заборони на експорт природного газу

Першого жовтня 2022 року набрав чинності Закон України від 20 вересня 2022 року за номером 2606-IX «Про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування природного газу», у зв’язку з чим внесено зміни до пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), зокрема, доповнено новим підпунктом 69.31. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.  

При цьому, установлено, що тимчасово, на період до останнього дня (включно) місяця, в якому Кабінетом міністрів України повністю скасовано будь-які заборони на здійснення експорту (вивезення) газу природного за межі митної території України, положення розділів IX та XX ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей, визначених підпунктом 69.31 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Так, для цілей реалізації положень статті 252 ПКУ фактичною ціною реалізації для газу природного, видобутого в Україні з 1 серпня 2022 року, що видобувається платниками рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, є максимальний показник наведених величин у підпункті 69.31 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику економічного розвитку, до десятого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, розміщує на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі показники, визначені підпунктом 69.31 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, та фактичну ціну реалізації природного газу, визначену за 1000 кубічних метрів у національній валюті України, і надає інформацію про таку фактичну ціну центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Для цілей застосування пункту 252.20 статті 252 ПКУ фактична ціна перераховується за офіційним курсом Національного банку України станом на перше число місяця, наступного за податковим (звітним) періодом.

Норми підпункту 69.31 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ не поширюються на обсяги природного газу, визначені пунктом 252.24 статті 252 ПКУ.

При експорті (вивезенні) за межі митної території України природного газу, видобутого у податкових (звітних) періодах починаючи з першого квітня 2022 року, який засвідчено належно оформленою митною декларацією, яка до п’ятого числа місяця, наступного за місяцем митного оформлення, надається центральним митним органом контрольному органу, у наступних за податковим (звітним) періодом, у якому такий газ був видобутий, платник рентної плати зобов’язаний після оформлення митної декларації у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, подати уточнюючу (уточнюючі) податкову декларацію, в якій збільшити суму податкових зобов’язань із рентної плати на суму перевищення податкових зобов’язань за обсяги експортованого природного газу, визначених відповідно до вимог пункту 252.8 статті 252 ПКУ, над сумою податкових зобов’язань за відповідний податковий (звітний) період, у якому такий газ був видобутий, без застосування штрафних санкцій та пені. Сума самостійно донарахованих платником рентної плати податкових зобов’язань підлягає сплаті у строки, визначені статтею 57 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області