Військовий збір із реалізації заставленого майна

Військовий збір із реалізації заставленого майна

Відповідно до пункту 1 статті 1 Закону України від 12 липня 2001 року за номером 2664-III «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» із змінами та доповненнями ломбарди належать до фінансових установ, видом діяльності яких є надання фінансових послуг, у тому числі надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 14.1.100 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) ломбардна операція — це операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є фінансовою установою, згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу.

Статтею 20 Закону України від 2 жовтня 1992 року за номером 2654-ХІІ «Про заставу» з врахуванням статті 589 Цивільного кодексу України встановлено, що при не виконанні боржником (позичальником) своїх обов’язків перед ломбардом під час закінчення терміну дії договору позики кредитор, зокрема, ломбард, має право звернути стягнення за невиконаними обов’язками на предмет застави, тобто реалізувати такий предмет застави.

Відповідно до підпункту 165.1.16 пункту 165.1 статті 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв’язку з невиконанням платником податку своїх зобов’язань за договором кредиту (позики), за умови що таке майно було придбано за рахунок такого кредиту (позики).

Згідно з частиною першою статті 25 згаданого Закону якщо при реалізації предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя, різниця повертається заставодавцю.

Платниками військового збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 ПКУ, зокрема фізична особа-резидент, яка отримує доходи із джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 ПКУ.

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розділом IV ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 1 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, — 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування.

Враховуючи сказане, якщо внаслідок реалізації предмета застави виручена грошова сума перевищує розмір забезпечених цією заставою вимог заставодержателя (ломбарду), то різниця, яка повертається платнику податку, включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи і є об’єктом оподаткування військовим збором.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області