Набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку — сільськогосподарського товаровиробника

Набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку — сільськогосподарського товаровиробника

Нещодавно у головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна Інтернет-конференція Її тема «Набуття або підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарського товаровиробника». В онлайн режимі з платниками спілкувалася заступниця начальника управління — начальниця відділу адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування управління оподаткування юридичних осіб Ольга Кондратюк.

Для початку пані Ольгу запитали про наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 9 листопада 2023 року за номером 1935, яким внесено зміни до розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника, подання якого є обов’язковим при набутті або підтвердженні статусу платника єдиного податку четвертої групи.

Так, наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування — 5 січня 2024 року. Згідно із загальним правилом, визначеним Податковим кодексом України (ПКУ), до затвердження нових форм декларацій (розрахунків) діють чинні форми декларацій (розрахунків). Водночас враховуючи вимоги пункту 46.6 статті 46 ПКУ, розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробника — це інформаційне декларування, яке містить економічні відомості про суб’єктів оподаткування, що не стосуються обчислення податків, тому нова форма такого розрахунку, діюча відповідно до згаданого наказу, є чинною у 2024 році.

Державна податкова служба рекомендує платникам єдиного податку четвертої групи подати до 20 лютого 2024 року розрахунок за новою формою звітності, а платникам, які вже подали, надати новий звітний розрахунок.

Також було зауважено, що зміни до розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробника за новою формою звітності надають можливість платнику скоригувати загальну суму доходу сільськогосподарського товаровиробника під кредитні резерви, що, своєю чергою, вплине на розмір частки сільськогосподарського товаровиробництва та на можливість залишення платника на спрощеній системі оподаткування.

Під час годинного онлайн спілкування Ольга Кондратюк нагадала, що четверту групу можуть обрати сільськогосподарські товаровиробники, в яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Пролунали також запитання стосовно ж можливості платниками єдиного податку четвертої групи надавати фінансову допомогу, чи можна здійснювати бартерні операції, як платнику єдиного податку третьої групи можна перейти на четверту групу з наступного календарного року. А також, чи може бути підтверджено статус платника єдиного податку четвертої групи сільськогосподарському товаровиробнику — юридичною особою, якщо внаслідок виникнення обставин непереборної сили не дотримується вимога щодо розміру частки сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік. На це пані Ольга зауважила — за умови подання платником разом із податковою звітністю копії рішення обласної ради про наявність обставин непереборної сили в регіоні, де платник здійснює свою діяльність та є постраждалим внаслідок дії таких обставин.

В онлайн режимі запитали, чи включаються до об’єкта оподаткування юридичної особи — платника єдиного податку четвертої групи площі орендованих земель, які фактично використовуються платником, але договори оренди яких не зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку. Так, податковим законодавством не визначено обов’язку щодо включення до об’єкту оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи лише площі сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ), щодо яких договори оренди зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області