Рік на розрахунок за операціями з експорту та імпорту товарів

Рік на розрахунок за операціями з експорту та імпорту товарів

Відповідно до пункту 21 другого розділу Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою правління Національного банку України від 2 січня 2019 року за номером 5, граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів. Про це проінформували в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Пунктом 2 статті 1 Закону України «Про валюту і валютні операції», який уведено в дію 7 лютого 2019 року, визначено, що термін «товар» вживається в значенні, визначеному Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», відповідно до статті 1 якого товар — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі).

Граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені в пункті 21, поширюються на незавершені операції резидента з експорту та імпорту товарів, за якими до 7 лютого 2019 року не встановлено банком порушення 180-денного строку розрахунків (або строків, визначених у висновках центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданих на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків), згідно з постановою правління НБУ від 2 січня 2019 року за номером 7 «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів».

Граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 21 другого розділу положення:

— не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (включаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі в розділі II положення — незначна сума), окрім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;

— застосовуються з урахуванням рекомендацій Кабінету міністрів України, поданих відповідно до абзацу другого частини першої статті 13 Закону України «Про валюту і валютні операції» (пункт 22 розділу II положення).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області