Як виправити помилки

Як виправити помилки

Відповідно до пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 46.2 статті 46 платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання декларації з урахуванням вимог статті 137.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до пункту 46.2 статті 46, зокрема, платниками податку на прибуток, є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та її невід’ємною частиною.

Пунктом 50.1 статті 50 установлено, що в разі, якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених статтею 50), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

Форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 зі змінами та доповненнями.

Якщо допущена помилка в раніше поданій декларації виправляється шляхом виправлення такої помилки, зокрема, у звітній (звітній новій) декларації, то за звітний (податковий) період, в якому була допущена помилка, заповнюється додаток ВП.

Якщо при заповненні додатка ВП виправляються показники, відображені в рядках 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» та 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (+, –)» декларації за минулий звітний (податковий) період, платник податку на прибуток повинен подати виправлену фінансову звітність.

Виправлена фінансова звітність може бути подана в електронній та паперовій формі. В разі подання виправленої фінансової звітності в електронній формі декларація подається після подання такої фінансової звітності. В разі подання виправленої фінансової звітності в паперовій формі, така фінансова звітність подається до контролюючого органу за основним місцем обліку з супровідним листом.

Крім того, платники мають право скористатися нормами пункту 46.4 статті 46 Кодексу щодо подання доповнення до декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контролюючим органом при аналізі показників такої декларації. Таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області