Про економічні вигоди не забудьте згадати

Про економічні вигоди не забудьте згадати

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Витрати на поліпшення (ремонт) орендованих основних засобів, що збільшують майбутні економічні вигоди, які спочатку очікувалися від їхнього використання, в податковому обліку відображаються як окремий об’єкт групи 9 «Інші основні засоби» з мінімально допустимим строком корисного використання в дванадцять років.

Водночас при визначенні об’єкта оподаткування платники податку — орендарі на підставі положень абзацу другого пункту 138.1 та абзацу другого пункту 138.2 статті 138 Податкового кодексу України мають збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації вартості поліпшення (ремонту) орендованих основних засобів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації вартості поліпшення (ремонту) орендованих основних засобів. Відповідно до пункту 138.3 статті 138 уже згаданого Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області