Хто є платником податків

Хто є платником податків

Підпунктом 268 прим.1.1.1 пункту 268 прим.1.1. статті 268 прим.1 розділу ХІІ Податкового кодексу України визначено, що платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є юридичні особи, їхні філії (відділення, представництва), фізичні особи — підприємці, які, згідно з рішенням сільської, селищної або міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. Про це нагадали в головному управління ДФС у Тернопільській області.

Таке рішення разом із переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим органом сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад контролюючому органу в порядку, встановленому першим розділом Податкового кодексу.

Згідно з підпунктом 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 розділу І Кодексу копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді в десятиденний строк із дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 1 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Контролюючі органи не пізніше 10 липня цього року складають зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків і зборів на відповідних територіях та подають її в електронній формі центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Контролюючі органи, відповідно до Бюджетного кодексу України, подають органам місцевого самоврядування в розрізі джерел доходів звітність: про суми нарахованих та сплачених податків і зборів, суми податкового боргу та надмірно сплачених до місцевих бюджетів податків і зборів на відповідних територіях — щомісячно, не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, про суми списаного податкового боргу, розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків, суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання — щокварталу, не пізніше 25-ти днів після закінчення звітного кварталу. Зазначена звітність платників надається контролюючим органом за запитом органу місцевого самоврядування.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, не пізніше 15-го липня поточного року оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті зведену інформацію про розмір та дату встановлення ставок місцевих податків та зборів на відповідних територіях.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області