Не напишете заяву, не повернете надміру сплачені кошти

Не напишете заяву, не повернете надміру сплачені кошти

Відповідно до пункту 97.6 статті 97 Податкового кодексу України, якщо суми надміру сплачених грошових зобов’язань або суми невідшкодованих податків із відповідного бюджету перевищують суми грошових зобов’язань або податкового боргу перед таким бюджетом, суми перевищення використовуються для погашення грошових зобов’язань або податкового боргу перед іншими бюджетами, а за відсутності таких зобов’язань (боргу) перераховуються в розпорядження такого платника податків. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Органи ДФС при поверненні помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань керуються статтею 43 Кодексу та Порядком взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року за номером 1146.

Повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань і пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються органом ДФС на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), яка може бути подана до територіального органу ДФС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Водночас 26 квітня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 11 лютого цього ж року за номером 60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені».

З урахуванням четвертого пункту цього наказу з першого числа сьомого місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування, втрачає чинність наказ Міністерства фінансів України від 15 грудня 2015 року за номером 1146 «Про затвердження Порядку взаємодії територіальних органів Державної фіскальної служби України, місцевих фінансових органів та територіальних органів Державної казначейської служби України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені» із змінами та доповненнями.

Відповідно ж до першого абзацу підпункту 1 пункту 11.17 розділу XI Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року за номером 462) підставою для зняття з обліку в контролюючих органах платників податків, державна реєстрація припинення яких здійснюється згідно із Законом України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями, є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Дата зняття з обліку відповідає даті закриття останньої інтегрованої картки платника податків або даті отримання відомостей про припинення юридичної особи в разі, якщо на момент отримання таких відомостей були закриті всі інтегровані картки такого платника податків.

Одинадцятим абзацом пункту 3 глави 1 розділу ІІ Порядку ведення органами ДФС України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 квітня 2016 року за номером 422, визначено, що в інформаційній системі органів ДФС інтегровані картки платника закриваються із встановленням дати закриття за умови:

— погашення сум податкового боргу, заборгованості зі сплати єдиного внеску, штрафних санкцій і пені та/або списання сум податкового боргу, штрафних санкцій і пені;

— повернення платнику помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та/або списання до бюджету за заявою платника;

— повернення платнику помилково та/або надміру сплачених коштів єдиного внеску та/або списання до фондів соціального страхування за заявою платника;

— відсутності розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань або податкового боргу, не погашених на дату закриття індивідуальної картки платника.

При цьому, згідно з третім абзацом пункту 4 глави 1 роздіду ІІ порядку за номером 422, після припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця на підставі судового рішення та/або після проведення державним реєстратором спрощеної процедури державної реєстрації припинення юридичної особи помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання та кошти єдиного внеску (у разі відсутності заяви платника податків про їх повернення) списуються до бюджету та до фондів соціального страхування за рішенням керівника (заступника керівника) органу ДФС.

Тобто повернення органами ДФС сум надміру сплачених грошових зобов’язань платнику податків, що ліквідується, можливе в період, що передує зняттю з обліку в контролюючих органах та виключно на підставі заяви платника податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області