Відомості про об’єкти оподаткування — в електронному кабінеті

Відомості про об’єкти оподаткування — в електронному кабінеті

Згідно з пунктом 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Податкового кодексу України електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом України та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на його виконання, законами з питань митної справи. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Сказане, зокрема, стосується:

— перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами в зв’язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів, здійсненням податкового контролю, в тому числі дані оперативного обліку податків та зборів (у тому числі дані інтегрованих карток платників податків), дані системи електронного адміністрування податку на додану вартість, дані системи електронного адміністрування реалізації пального, а також одержання такої інформації у вигляді документа, який формується автоматизовано шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету з накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання (абзац другий пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Кодексу);

— взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей (включаючи, але не обмежуючись, внесення або зміну інформації про осіб, які мають право підписувати податкову звітність, та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованих електронних підписів та/або печаток (за наявності), зняття з обліку (у тому числі взяття на облік, внесення змін до облікових відомостей та зняття з обліку осіб, які здійснюють операції з товарами у порядку, визначеному Митним кодексом України), переходу на спеціальні режими оподаткування та інших реєстраційних дій (абзац тринадцятий пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Кодексу).

Варто зазначити, що платники податків в меню «Облікові дані платника» приватної частини електронного кабінету мають доступ до своїх облікових даних, з яких для заповнення графи 5 повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП (додаток 10 до порядку обліку платників податків і зборів) можна вибрати, зокрема, відомості про об’єкти оподаткування, в тому числі про ідентифікатор об’єкта оподаткування, присвоєний органом ДФС, код ознаки надання інформації, стан та вид права на такий об’єкт, виділивши їх позначкою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області