Із третьої на четверту не можна

Із третьої на четверту не можна

Згідно з другим абзацом пункту 294.1 статті 294 Податкового кодексу України податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно ж до підпункту «а» підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Кодексу до платників єдиного податку четвертої групи належать сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, в яких частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи подають до 20 лютого поточного року документи, перелік яких визначено в підпункті 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Кодексу:

— загальну податкову декларацію з податку на поточний рік щодо всієї площі земельних ділянок, з яких справляється податок (сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень), та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків та водосховищ);

— звітну податкову декларацію з податку на поточний рік окремо щодо кожної земельної ділянки;

— розрахунок частки сільськогосподарського товарного виробництва;

— відомості (довідку) про наявність земельних ділянок.

За відсутності підстав у контролюючого органу для відмови в реєстрації суб’єкта господарювання платником єдиного податку четвертої групи такий суб’єкт з першого січня поточного року є платником єдиного податку четвертої групи.

Для уникнення подвійної реєстрації платником єдиного податку суб’єкт господарювання станом на перше січня поточного року не може бути зареєстрований платником єдиного податку третьої групи. Тобто він має бути виключений із реєстру платників єдиного податку.

Пунктом 298.2 згаданої статті 298 визначено, що відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої-третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1—298.2.3.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за десять календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву.

Тобто юридична особа — платник єдиного податку третьої групи не може протягом поточного року обрати четверту групу платників єдиного податку, оскільки до переходу на четверту групу платника єдиного податку повинен виконати умови передбачені підпунктом 298.2.1 пункту 298.2 та підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області