Порядок ведення книги обліку доходів

Порядок ведення книги обліку доходів

Наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 579 затверджені Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) ведеться за вибором платника податку, зокрема, в паперовому вигляді (пункт 2 порядків). Відповідно ж до пункту 3 у разі обрання платником податку ведення книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) в паперовому вигляді:

1) платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат), на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;

2) книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

Згідно з типовою інформаційною карткою адміністративної послуги «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку», затвердженою наказом Державної фіскальної служби України від 19 квітня 2019 року за номером 320 «Про затвердження типових інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», строк надання адміністративної послуги становить один робочий день.

Книга подається до головного управління ДФС за основним місцем обліку через державні податкові інспекції, утворені в складі головного управління ДФС у місті Києві та в складі управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДФС в областях.

Інформаційну картку адміністративної послуги розміщено в підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність» сайту суб’єкта надання адміністративної послуги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області