Як зареєструвати неприбуткову організацію

Як зареєструвати неприбуткову організацію

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Для включення до реєстру неприбуткова організація повинна подати до контролюючого органу реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до порядку і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», а житлово-будівельні кооперативи також засвідчені підписом керівника або представника такого кооперативу та скріплені печаткою (за наявності) копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

Неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону, подають разом із реєстраційною заявою за формою 1-РН згідно з додатком 1 до порядку засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, протягом трьох робочих днів із дня їх отримання контролюючим органом приймається рішення про:

— включення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до реєстру;

— виключення неприбуткової організації з реєстру;

— зміну ознаки неприбутковості.

При відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов’язаний протягом трьох робочих днів із дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості.

При наявності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості або для виключення неприбуткової організації з реєстру контролюючим органом готується відповідне рішення за формою згідно з додатком 2 до порядку в двох примірниках, один з яких вручається такій організації в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, а другий залишається в контролюючому органі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області