Форми фінансової звітності платників податку на прибуток

Форми фінансової звітності платників податку на прибуток

Платниками податку на прибуток (окрім неприбуткових установ та організацій) разом із податковою декларацією за календарний квартал, півріччя, три квартали подається проміжна фінансова звітність, складена за національними стандартами, яка включає баланс та звіт про фінансові результати. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

До річної ж декларації вони подають відповідну фінансову звітність, яка включає баланс, звіти про фінансові результати, про рух грошових коштів, про власний капітал та примітки до річної фінансової звітності (форми №№1—5).

Платниками податку на прибуток — мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), подається разом із квартальною або річною декларацією скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати (за формами №1-м, №2-м або №1-мс, №2-мс).

Підтвердженням подання фінансової звітності разом із декларацією є позначка «+» у декларації в клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та в таблиці «Наявність поданих до податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків — форм фінансової звітності».

Платником податку проставляється позначка в тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом із декларацією.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області