За продану електроенергію сплатіть податки

За продану електроенергію сплатіть податки

Порядок продажу, обліку та розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 27 лютого 2014 року за номером 170. Про це нагадали в головнму управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 2 розділу І порядку побутовий споживач електричної енергії — це фізична особа, яка використовує в приватному домогосподарстві електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та комерційну діяльність. При цьому побутовий споживач має право, зокрема, продавати електропостачальнику електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії його приватним домогосподарством.

Згідно з пунктом 1 розділу III порядку побутовий споживач продає, а електропостачальник купує електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії генеруючою установкою приватного домогосподарства, згідно з умовами договору купівлі-продажу, укладеного відповідно до розділу II порядку.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України.

Відповідно до підпункту 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 останнього дохід із джерелом його походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, в тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу, відповідно до підпункту 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи — резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, які включаються до загального (місячного) річного оподатковуваного доходу платника податку, визначено пунктом 164.2 статті 164 Кодексу, зокрема, інші доходи, крім визначених статтею 165 ПКУ (підпункт 164.2.20 пункту 164.2).

Згідно з пунктом 167.1 статті 167 Кодексу ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2—167.5 ст. 167) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Разом з тим, доходи, визначені статтею 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором.

Ставка військового збору становить 1,5 відсотка об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу (підпункт 1.3 пункту 16 прим.1).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому статтею 168 Кодексу.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4, інші доходи зазначаються під ознакою «127».

Враховуючи сказане, дохід у вигляді грошової суми, виплаченої юридичною особою — електропостачальником фізичній особі — побутовому споживачу за продану нею електричну енергію, яка вироблена з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка та відображається в податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «127».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області