Існують визначені терміни

Існують визначені терміни

Відповідно до підпункту 230.1.5 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України транспортні засоби, що набули статусу акцизних складів пересувних, а також транспортні засоби, що використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, для переміщення на митній території України власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки, повинні обліковуватися в переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, створення та ведення якого забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Перелік транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий, розміщується на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Включення/виключення транспортних засобів до/з переліку транспортних засобів здійснюється, зокрема, на підставі заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення.

Заявки подаються суб’єктами господарювання, які не є розпорядниками акцизних складів, до переміщення митною територією України у транспортних засобах, які не є акцизними складами пересувними, власного пального або спирту етилового для потреб власного споживання чи промислової переробки. Форма заявки затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Заявки у формі електронних документів надсилаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не зазначені, зокрема, в заявках на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, які надіслані центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, забороняється.

Форма заявки та порядок її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 8 травня 2019 року за номером 188 «Про затвердження форми заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, та Порядку її заповнення».

Згідно з пунктом 1 розділу ІІ порядку період переміщення пального або спирту етилового не може перевищувати тридцять календарних днів.

Відповідно ж до пункту 3 розділу ІІ у графах 25, 26 зазначають цифрами дати початку та закінчення періоду транспортування. При цьому, порядком не встановлено граничних термінів подання заявок, але передбачено, що в ній зазначаються дата початку та дата закінчення періоду транспортування пального.

Тобто суб’єктам господарювання необхідно подавати заявки на переміщення пального до настання дати початку періоду транспортування пального транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області