Не ховайтеся — вас розшукуватимуть

Не ховайтеся — вас розшукуватимуть

Відповідно до підпункту 16.1.11 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи — підприємця. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

З метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) Такі вимоги пункту 63.3 статті 63 Кодексу.

Коли при організації документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки встановлено неможливість проведення перевірки в зв’язку з відсутністю платника податків (посадових осіб платника податків або його уповноважених представників) за місцезнаходженням, у той же день складається відповідний акт у довільній формі, що засвідчує цей факт.

При цьому підрозділ органу ДПС, який здійснює (очолює) перевірку та встановив неможливість проведення перевірки в зв’язку з відсутністю платника податків (посадових осіб платника податків або його уповноважених представників) за місцезнаходженням, протягом двох робочих днів із дня, наступного за днем складання цього акта, доповідною запискою повідомляє про це керівника (його заступника або уповноважену особу) органу ДПС та передає запит на встановлення місцезнаходження платника податків до оперативного підрозділу відповідного територіального органу ДПС за основним місцем обліку платника податків.

Оперативний підрозділ територіального органу ДПС не пізніше десяти календарних днів із дня отримання запиту в обов’язковому порядку письмово повідомляє ініціатора запиту про проведену роботу з наданням копій отриманих у ході його виконання матеріалів.

За необхідності вказаний термін може бути продовжений за рішенням керівника зазначеного оперативного підрозділу, але не більше ніж до 30 календарних днів із дня отримання запиту, про що цей підрозділ також письмово повідомляє ініціатора до закінчення 10-денного терміну.

При встановленні місцезнаходження платника податків оперативний підрозділ органу ДПС не пізніше наступного робочого дня письмово направляє ініціатору запиту інформацію про встановлене місцезнаходження. За необхідності працівниками оперативного підрозділу складається відповідна довідка.

Якщо ж працівники оперативного підрозділу не встановили місцезнаходження платника податків, то вони повідомляють про це структурний підрозділ органу ДПС, який ініціював проведення дій на встановлення місцезнаходження платника податків, та передають керівнику (його заступнику або уповноваженій особі) відповідного органу ДПС службову записку та матеріали про проведену роботу.

Рішення про припинення дій щодо встановлення місцезнаходження платника податків приймає керівник органу ДПС, працівники якого їх ініціювали. На підставі службової записки начальника оперативного підрозділу за погодженням із підрозділом (або органом ДПС), що є ініціатором запиту.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області