Опис майна після виникнення податкового боргу

Опис майна після виникнення податкового боргу

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, коли виникає право податкової застави.

Згідно з пунктом 89.1 статті 89 Податкового кодексу України право податкової застави виникає:

— при несплаті в строки, встановлені Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, — із дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (підпункт 89.1.1);

— при несплаті в строки, встановлені Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, — із дня виникнення податкового боргу (підпункт 89.1.2);

— у випадку, визначеному в пункті 100.11 статті 100 Кодексу, — із дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Відповідно до пункту 89.3 статті 89 майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису. До акта опису включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна в податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє його від поширення права податкової застави на описане майно. В такому випадку опис здійснюється в присутності не менш як двох понятих.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області