Спрощену систему обираєте самостійно

Спрощену систему обираєте самостійно

Відповідно до другого абзацу п’ятої частини статті 1 Закону України від 19 червня 2003 року за номером 973 «Про фермерське господарство» фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи — підприємця і має статус сімейного фермерського господарства за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа — підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 8 прим.1 згаданого Закону.

Державна реєстрація фізичних осіб — підприємців здійснюється згідно з вимогами Закону України від 15 травня 2003 року за номером 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань».

Фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам, встановленим главою 1 Податкового кодексу України, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією ж главою (пункт 291.3 статті 291 Податкового кодексу).

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмова від спрощеної системи оподаткування регулюється статтею 298 Податкового кодексу, згідно з підпунктом 298.1.1 пункту 298.1 якої для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву.

Підпунктом 298.8.5 пункту 298.8 зазначено, що зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня державної реєстрації.

Фізичні особи — підприємці, які подали заяву про обрання ними спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, вперше подають визначену підпунктом 298.8.1 пункту 298.8 звітність протягом двадцяти календарних днів із дня подання заяви.

Відповідно до другого абзацу пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Форма податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 із змінами і доповненнями.

Тобто фізична особа — підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо вона відповідає вимогам встановленим главою 1 Податкового кодексу. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку, встановленою для четвертої групи, така особа зобов’язана подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву та протягом двадцяти календарних днів із дня її подання — декларацію.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області