Коригування показників акцизної накладної при поверненні покупцем пального

Коригування показників акцизної накладної при поверненні покупцем пального

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку її коригування, заявок на поповнення (коригування) залишку пального, і на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року за номером 262.

Відповідно до розділів V та VI згаданого порядку, якщо після реалізації пального та/або спирту етилового відбувається повернення частини чи всього обсягу пального/спирту етилового особі, що їх реалізує, або виникає потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми «П» та/або форми «С», показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН).

Коригуються при цьому лише показники акцизних накладних, складених та зареєстрованих в ЄРАН відповідно до статті 231 Податкового кодексу України.

Розрахунок коригування акцизної накладної складає платник податку або його філія чи структурний підрозділ, який реалізує пальне/спирт етиловий та склав акцизну накладну, показники якої коригуються.

Складання розрахунків коригування здійснюється в такій самій кількості примірників, як і кількість примірників акцизної накладної, до якої вони складаються.

Всі розрахунки коригування, складені платником податку до акцизних накладних, підлягають реєстрації в ЄРАН.

Складені в одному примірнику розрахунки коригування акцизної накладної реєструються в ЄРАН особою, що реалізує пальне/спирт етиловий, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального/спирту етилового.

Відповідно до пункту 7 розділу V та розділу VI порядку, якщо передбачається збільшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового або якщо коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального/спирту етилового, примірники розрахунку коригування акцизної накладної реєструються в ЄРАН в порядку, передбаченому для акцизних накладних:

— перший примірник — особою, що реалізує пальне/спирт етиловий;

— другий примірник — особою — отримувачем пального/спирту етилового (після отримання від особи, що реалізує пальне/спирт етиловий, першого примірника розрахунку коригування акцизної накладної, зареєстрованого в ЄРАН).

Згідно пунктом 8 розділу V та розділом VI порядку, якщо передбачається зменшення обсягів реалізованого пального/спирту етилового:

— платник направляє особі — отримувачу пального/спирту етилового перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної;

— особа — отримувач пального/спирту етилового реєструє в ЄРАН перший та другий примірники розрахунку коригування акцизної накладної.

Особа, що реалізує пальне/спирт етиловий, має право зменшити обсяг реалізованого пального/спирту етилового в податковій декларації за таким розрахунком коригування після реєстрації всіх примірників акцизної накладної в ЄРАН отримувачем пального/спирту етилового.

Коригування помилково зазначених реквізитів особи — отримувача пального/спирту етилового — платника податку або акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне/спирт етиловий в акцизній накладній, складеній у двох примірниках, може здійснюватися лише після реєстрації в ЄРАН другого примірника акцизної накладної, в якій зазначено помилкові дані, зазначеного в цій акцизній накладній отримувачем пального/спирту етилового.

Порядок заповнення розрахунку коригування акцизної накладної визначений підпунктами 10—18 розділу V та розділом VI порядку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області