Обчислення діапазону ціни (рентабельності) та її медіани

Обчислення діапазону ціни (рентабельності) та її медіани

Роз’яснення від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності).

Підпунктом 39.3.2.3 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України встановлено, якщо ціна в контрольованій операції або відповідний показник рентабельності контрольованої операції перебуває:

— у межах діапазону, то вважається, що умови контрольованої операції відповідають принципу «витягнутої руки»;

— поза межами діапазону цін (рентабельності) — розрахунок податкових зобов’язань платника податків у контрольованій операції проводиться відповідно до ціни (показника рентабельності), яка (який) дорівнює значенню медіани такого діапазону (крім випадків проведення платниками податків самостійного коригування відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 Кодексу).

Порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани діапазону цін (рентабельності) для цілей трансфертного ціноутворення затверджено постановою Кабінету міністрів України від 4 червня 2015 року за номером 381.

Застосування для цілей оподаткування медіани діапазону цін (рентабельності) здійснюється за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.

Згідно з підпунктом 39.5.4.1 згаданого підпункту 39.5.4 при застосуванні платником податків під час здійснення контрольованих операцій умов, що не відповідають принципу «витягнутої руки», платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, розрахувавши свої податкові зобов’язання відповідно до:

— максимального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була вище максимального значення діапазону цін (рентабельності);

— та/або мінімального значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна/показник рентабельності контрольованої операції була нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності).

Підпунктом 39.5.4.2 підпункту 39.5.4 встановлено, що самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає принципу «витягнутої руки», навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної, встановленої під час здійснення контрольованої операції.

Враховуючи те, що необхідна сума коригування ціни контрольованої операції визначається окремо щодо кожної контрольованої операції, то діапазон ціни (рентабельності) та медіана діапазону ціни (рентабельності) для цілей трансфертного ціноутворення обчислюється окремо для кожної контрольованої операції.

Виключенням можуть бути операції, які є тісно взаємопов’язані чи є продовженням одна одної або мають безперервний чи регулярний характер, а саме:

— придбання (продаж) товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами, зокрема, операції за якими здійснюються протягом усього звітного (податкового) періоду;

— передача (отримання) прав на використання різних нематеріальних активів, пов’язаних із одним товаром (послугою);

— придбання (продаж) серії тісно пов’язаних продуктів (продуктової групи) та/або послуг;

— придбання (продаж) різних товарів (робіт, послуг) за умови, що один товар (робота, послуга) або одна група товарів (робіт, послуг) створює попит на інший товар (роботу, послугу) або групу товарів (робіт, послуг).

Відповідність умов таких операцій принципу «витягнутої руки» платник податків, відповідно до підпункту 39.3.8 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу, має право визначити за сукупністю декількох контрольованих операцій з однією особою, поєднаних за принципом групування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області