Яке майно не заберуть для погашення податкового боргу

Яке майно не заберуть для погашення податкового боргу

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про те, яке майно підприємців не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Відповідно до підпункту 87.3 статті 87 Податкового кодексу України не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника податків:

— майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам (на час дії такої застави), якщо вона зареєстрована згідно із законом у відповідних державних реєстрах до моменту виникнення права податкової застави;

— майно, яке належить на правах власності іншим особам та перебуває у володінні або користуванні платника податків, у тому числі (але не виключно) майно, передане платнику податків у лізинг (оренду), схов (відповідальне зберігання), ломбардний схов, на комісію (консигнацію); давальницька сировина, надана підприємству для переробки, крім її частини, що надається платнику податків як оплата за такі послуги, а також майно інших осіб, прийняте платником податків у заставу чи заклад, довірче та будь-які інші види агентського управління;

— майнові права інших осіб, надані платнику податків у користування або володіння, а також немайнові права, в тому числі права інтелектуальної (промислової) власності, передані в користування такому платнику податків без права їх відчуження;

— кошти кредитів або позик, наданих платнику податків кредитно-фінансовою установою, що обліковуються на позичкових рахунках, відкритих такому платнику податків, суми акредитивів, що виставлені на ім’я платника податків, але не відкриті, суми авансових платежів;

— майно, вільний обіг якого заборонено згідно із законодавством України;

— майно, що не може бути предметом застави відповідно до Закону України «Про заставу»;

— кошти інших осіб, надані платнику податків у вклад (депозит) або довірче управління, а також власні кошти юридичної особи (фізичної особи — підприємця), що використовуються для виплат заборгованості з основної заробітної плати за фактично відпрацьований час фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах з такою юридичною особою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області